Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky – Ceny za vedu a techniku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo  10. novembra v Incheba Expo v Bratislave. Medzi ocenenými bol aj  Ing. Jaromír Vašíček, PhD., odborný zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a Výskumného ústavu živočíšnej výroby, Nitra.

Cieľom podujatia je oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Galavečer Ceny za vedu a techniku bol výnimočný aj tým, že laureátom udelili sošku Ceny za vedu a techniku, ktorej nové výtvarné stvárnenie bolo prezentované 7. novembra v rámci slávnostného otvárania Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Zlato-platinová plastika pretavená do skla z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu.

Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy, Vedecko-technický tím roka.  Ing. Jaromír Vašíček, PhD.,  získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – charakterizácia a kryokonzervácia dospelých kmeňových buniek národných plemien hospodárskych zvierat

Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý upriamil pozornosť na potenciál, ktorý vedeckovýskumní pracovníci pre spoločnosť predstavujú: „Ide o najprestížnejšiu cenu udeľovanú v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike. Je dôležité, aby sa vedcom a technikom venovala náležitá pozornosť a bola vyjadrená úcta tým, ktorí svojimi profesionálnymi výsledkami zviditeľňujú Slovensko v zahraničí prostredníctvom vedy a techniky. Našou snahou je prijať opatrenia na podporu ďalších investícií  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry“ uviedol minister.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím sem.