Dňa 09.05.2023 nás navštívilo 10 pedagógov a 20 študentov z partnerských inštitúcií z Wrocław University of Science and Technology (Poľsko), University of Molise (Taliansko), Miguel Hernández University of Elche (Španielsko) a zo Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre (Slovensko).  

 Workshop prebiehal v anglickom jazyku a jednotlivé laboratóriá, ich zameranie na výskum a vývoj im predstavili zamestnanci VC ABT: Ing. Lucia Gabríny, PhD., Mgr. Eva Kováčiková, PhD. a Ing. Lucia Benešová, PhD. spolu s prof. Ing. Adrianou Kolesárovou, PhD. z Fakulty Biotechnológie a Potravinárstva.  

V laboratóriu cereálnych technológií, tukov a olejov, či laboratóriu nápojov sa dozvedeli o zameraní a cieľoch výskumu, diskutovali o možnostiach vzájomného prepojenia a spolupráce. Boli im predstavené prototypy vyvíjané v laboratóriách a cieľové skupiny spotrebiteľov. Boli im priblížené výhody techniky sušenia sprejovaním a využitie v potravinárskej praxi. 

Ďalej navštívili Laboratórium výživy ľudí, kde sa dozvedeli bližšie informácie o vedecko-výskumných aktivitách laboratória, o špeciálnych prístrojoch zameraných na meranie a určenie stavby ľudského tela a pomôckach používaných pri biochemických analýzach a antropometrických meraniach. Zaujala ich naviazanosť výskumu a vývoja v potravinárstve na klinické štúdie. 

V senzorickom laboratóriu mali účastníci možnosť senzoricky zhodnotiť niektoré z vyvíjaných vegánskych prototypov – mandľovokokosové sušienky, sušienky s lyofilizovaným ovocím, či vegan nátierky (cícerovú a zo sušených paradajok). Všetky boli pripravené vo Výskumnom centre AgroBioTech ako prototypy vývoja, v rámci projektu:  Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, kód ITMS: 313011V336.