V dňoch 22.a 23. júna 2023 sa uskutočnil workshop na tému Výroba čokolády štýlom „from bean to bar“ pre 10 študentov strednej školy SOŠ Slančíková Nitra, študijný odbor Poradenstvo vo výžive. Wokshopu sa zúčastnili aj dve pedagogičky vyučujúce na danej strednej škole. Workshop prebiehal v laboratóriu AT-41, Ústavu potravinárstva, FBP, SPU v Nitre. 

Workshop odborne viedla Ing. Eva Ivanišová, PhD. Prvý deň boli účastníci oboznámení s kakaovými bôbmi – druh, pestovanie, spracovanie, chemické a nutričné zloženie. V praktickej časti si následne účastníci vyskúšali praženie bôbov, šúpanie, drvenie a následne konšovanie, ktoré prebiehalo 24 h. 

Druhý deň workshopu pripravenú čokoládovú hmotu temperovali a následne nalievali do foriem – pralinky, tabuľkové čokolády. Vzniknuté výrobky si aj zdobili použitím jedlých kvetov, sušeného ovocia a orechov, Po procese tuhnutia boli výrobky vyklopené z foriem a nasledovala senzorická analýza. 

V závere boli účastníci oboznámení s projektom Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, kód ITMS: 313011V336, s podporou ktorého daná aktivita vznikla.  Účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť s workshopom, nakoľko sa s procesom výroby čokolády v štýle „from bean to bar“ stretli prvý krát a získané vedomosti a zručnosti efektívne využijú vo svojom štúdiu.