Workshop „From Idea to Consumer“, ktorý organizuje EIT Food Hub na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v spolupráci s odborníkmi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a AgroBioTechu, je zameraný na dizajnovanie a vývoj nových produktov s pridanou biologickou hodnotou. Účastníci workshopu ukážu svoju kreativitu pri navrhovaní nekonvenčných potravinárskych výrobkov. Koncepcia workshopu je zameraná na charakteristiku cieľovej skupiny zákazníkov, pričom celý proces navrhovania produktu je zameraný na zákazníka. Počas workshopu účastníci prevedú svoje nápady do podoby funkčnej potraviny, vďaka workshopu účastníci získajú vedomosti o systéme riadenia bezpečnosti potravín, ale aj o výživových a zdravotných tvrdeniach. Na záver účastníci workshopu odhalia tajomstvo marketingovej stratégie v agropotravinárskom sektore a naučia sa, ako uvádzať na trh potravinové výrobky.