Zamestnankyne Výskumného centra AgroBioTech, ktoré pôsobia na Oddelení bioekonomiky majú za sebou úspešnú vedeckú jeseň, počas ktorej aktívne prezentovali výsledky svojich vedecko-výskumných činností na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách.

V septembri sa zúčastnili konferencie Agrarian Perspectives na Českej zemědělskej univerzite v Prahe, na ktorej Ing. Kristína Predanócyová, PhD. prezentovala príspevok s názvom „The future of meat consumption and consumer perception of meat substitutes“ zameraný na konzumáciu alternatívnych náhrad mäsových výrobkov a Ing. Diana Pindešová priblížila problematiku trhu remeselného piva so zameraním na spotrebiteľské preferencie v prezentovanom príspevku „Situation in the beer market and consumer attitudes towards craft beer consumption.“ Vedecko-výskumné príspevky boli odpublikované v zborníku konferencie „Proceedings of the 31st International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXXI. Green Deal – Future Perspectives.“

Naše kolegyne sa zúčastnili aj medzinárodného vedeckého sympózia organizovaného v októbri na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, na ktorom Ing. Kristína Predanócyová, PhD. prezentovala príspevok zameraný na spotrebiteľské postoje ku konzumácii funkčných cereálnych tyčiniek (Consumer attitudes and consumption patterns toward functional food bars in Slovakia), ako aj príspevok orientovaný na spotrebiteľskú akceptáciu hmyzej múky ako ingredienciu v pekárenských výrobkoch (Consumer acceptability of insect flour as an ingredient in bakery products). Príspevky z medzinárodného vedeckého sympózia budú publikované v recenzovanom elektronickom zborníku.

Výsledky svojich vedecko-výskumných aktivít tiež prezentovali na konferencii Globalization and its socio-economic consequences organizovanou Žilinskou univerzitou, na ktorej Ing. Jaroslava Košařová, PhD. prezentovala príspevok s názvom „Perspective on sustainable food security: Food waste across the supply chain in Slovakia“ zameraný na kvantifikáciu potravinového odpadu a Ing. Kristína Predanócyová, PhD. priblížila tému spotreby mäsa z pohľadu globálnych a lokálnych tendencií v príspevku s názvom „Think globally or locally in meat consumption: Exploring consumer behaviour of Slovak meat consumers.“ Vedecko-výskumné príspevky z konferencie budú uverejnené v recenzovanom zborníku.

Účasť na konferenciách priniesla nielen nové poznatky a skúsenosti, ale tiež nové príležitosti na spoluprácu s odborníkmi z iných univerzít.

Výskumné aktivity a účasť na konferenciách boli realizované vďaka podpore Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336.