Súčasťou ich pobytu bola prehliadka vybraných laboratórií Výskumného centra AgroBioTech, v ktorých účastníkov tábora naši odborníci oboznámili s laboratórnou infraštruktúrou a prebiehajúcou experimentálnou činnosťou. Prvou zastávkou, malých nadšencov vedy, bolo Laboratórium mikroskopických analýz, kde sa mali možnosť oboznámiť s flourescenčným a transmisným elektrónovým mikroskopom. Ich ďalšie kroky viedli do Laboratória analýz prvkového zloženia, kde mohli nazrieť do analýzy mikro- a makro- prvkov pomocou špeciálneho optického-emisného spektrofotometra s indukčne viazanou plazmou. Prehliadka bola ukončená návštevou Laboratória cereálnych technológií a Laboratória senzorických analýz, v ktorých sa dozvedeli zaujímavé informácie o inováciách v potravinárskych produktoch, pričom si mali možnosť pochutnať na našich vyvíjaných dietetických sušienkach, ktoré následne ohodnotili vyplnením senzorického dotazníka. Veríme, že deti si z návštevy našich priestorov odniesli veľa zaujímavých informácií a mnoho z nich bolo pozitívne motivovaných v ceste stať sa vedcom.