Projekt POWER4BIO vydalo svoj prvý newsletter, ktorý nájdete na: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=im0rctaf-ag1kpjlz-xn2.

Cieľom projektu je umožniť  regiónom EÚ maximalizovať využívanie svojich miestne dostupných surovín pre biomasu. Projekt zahŕňa desať regiónov z celej Európy, medzi nimi sa nachádza aj Nitra. Regióny spoločne ťažia zo získaných skúseností a navzájom si vymieňajú svoje „know-how“.

 

Viac informácií:

POWER4BIO: https://power4bio.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/power4bioproject/posts/2720933414633218

Twitter: https://twitter.com/power4bio/status/1201779606392573952 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/power4bio_the-first-power4bio-newsletter-is-now-online-activity-6607546106349932544-BM7N