V Kongresovej hale Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 25. apríla uskutočnil DNAday 2018, cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou. Podujatie bolo súčasťou programu DNAday Slovakia, ktorý sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa DNA.

Seminár otvorila riaditeľka VC AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. Ako uviedla, tradičný prezentačný deň, ktorý zamestnanci výskumného centra každoročne organizujú pre pedagógov, študentov a širokú verejnosť, sa tentoraz rozhodli spojiť s medzinárodným podujatím DNAday Slovakia, ktoré sa na Slovensku organizuje už od roku 2003. Práve 25. apríla si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA (r. 1953) a ukončenie projektu ľudského genómu (r. 2003).V tento deň sa po celom svete konajú vedecké podujatia a súťaže, prostredníctvom ktorých majú študenti a mladí výskumníci možnosť predstaviť svoje vedecké projekty.

Účastníkov privítal aj rektor SPU Dr.h.c prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Som veľmi rád, že tradícia prezentačných dní vo Výskumnom centre AgroBioTech pokračuje a naši odborníci môžu aj takýmto spôsobom prezentovať svoje úspechy a vedecké vízie akademickej obci i verejnosti“, povedal rektor. Zdôraznil tiež úspechy našich vedeckých pracovníkov, ktorí vysoko prekračujú priemer v rôznych oblastiach výskumu a v oblasti pôdohospodárskych vied sú na špičke. „AgroBioTech ponúka priestor, infraštruktúru, treba len nadšencov, ktorí budú univerzitu a seba chcieť posúvať ďalej“, dodal prof. P. Bielik.

V sérii prednášok, ktoré nasledovali, priblížila RNDr. Veronika Fialková, PhD., (VC AgroBioTech) moderné genetické analýzy a možnosti ich využitia v aplikovanom výskume, prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ) predstavil DNA ako molekulu života a miláčika prírody. Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., (Katedra botaniky a genetiky FPV UKF) sa vo svojom vystúpení zameral na aplikácie výskumu DNA v biológii človeka a biomedicíne, Ing. Eva Tvrdá, PhD., (Katedra fyziológie živočíchov FBP) vysvetlila mechanizmy, príčiny a následky poškodenia DNA v samčích reprodukčných bunkách a Ing. Andrea Hricová, PhD., (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV) predstavila molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca.

Zoznam jednotlivých prednášok na DNAday 2018

Fotogaléria