DEŇ VEDY VC ABT 2018

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov SPU v Nitre na podujatie DEŇ VEDY VC ABT 2018, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2018 o 13:00 hod. v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Tešime sa na Vašu...

Zaujímavosti z výskumu ťažkých kovov a ich vplyvu na zdravotný stav a oxidatívny stres sladkovodných rýb druhu kapor rybničný (Cyprinus carpio)

V uplynulom období boli publikované dve zaujímavé vedecké práce zaoberajúce sa vplyvom environmentálnych polutantov na biomarkery krvného séra a ejakulátu, ktoré významným spôsobom ovplyvňuje prítomnosť ťažkých kovov v organizme. Pod vedením autorského kolektívu Ing....