Pod vedením autorského kolektívu – prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc., Ing. Alexander Makarevič, DrSc., RNDr. Elena Kubovičová, PhD., Ing. Lucia Olexiková, PhD., Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Ing. Lenka Kuželová, PhD. & prof. Dr. Saša Dragin, PhD. vyšla v Srbskom vydavateľstve (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Srbsko) vedecká monografia s názvom ,,Ultrastructure of rabbit gametes and stem cells“.

Autori sa v uvedenej publikácii venujú charakteristike pohlavných buniek (gamét) a kmeňových buniek králika pomocou elektrónovej mikroskopie. Predkladaná publikácia pomôže študentom, ale aj vysokoškolským pedagógom, zdokonaliť sa v priestorovej predstavivosti pri štúdiu dynamických vývojových procesov pohlavných a kmeňových buniek.

Vedecká práca vznikla s podporou viacerých výskumných grantov, ale aj v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre vybudovanom v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra ,,Agrobiotech“ ITMS 26220220180.

CHRENEK, P. – PIVKO, J. – MAKAREVIČ, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – OLEXIKOVÁ, L. – VAŠÍČEK, J. – KUŽELOVÁ, L. – DRAGIN, S. 2017. Ultrastructure of rabbit gametes and stem cells. Vedecká monografia, University of Novi Sad in Novi Sad, Serbia, 1. vyd., 2017, p. 79, ISBN 978-86-7520-401-5.

ultrastructure_of_rabbit3