Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre pozýva zamestnancov a študentov SPU v Nitre na prehliadku s názvom: ,,Svet Vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre“, ktorá sa uskutoční 11. – 12. októbra 2017 v čase od 10:00 do 15:30 hod. pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia otvorenia Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.