Študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2020/2021 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Marko Halo, PhD. z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

V súčasnosti pôsobí vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre, kde sa zaoberá in vitro štúdiou vplyvu prírodných látok na kvalitatívne parametre reprodukcie žrebcov.

Viac sa dočítate tu: https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/studentskou-osobnostou-slovenska-sa-stal-marko-halo-z-fbp/