Pri príležitosti päťročnej existencie Dunajského transferového centra (DTC) na našej univerzite a ocenenia významného iniciátora tohto konceptu sa 26. a 27. júna 2018 konalo stretnutie predstaviteľov medzinárodnej siete DTC so zástupcami SPU v Nitre.

Zlatú medailu za zásluhy o rozvoj spolupráce v oblasti vedy a transferu technológií si z rúk rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. prevzal Prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Norbert Höptner, dlhoročný riaditeľ Steinbeis Europa Zentrum a bývalý komisár pre Európu na Ministerstve ekonomických záležitostí, práce a bývania Baden-Württemberg.

Na stretnutí sa zúčastnili viacerí významní predstavitelia siete DTC z Nemecka, Rumunska a Rakúska – Dr. Jonathan Loeffler (výkonný riaditeľ Steinbeis Europa Zentrum), prof. Sorin Popescu (riaditeľ DTC Cluj-Napoca), prof. Daniela Popescu (prorektorka pre manažment a podniky na Technickej univerzite Cluj-Napoca), prof. Josef Glößl (bývalý prorektor pre výskum a inovácie na BOKU Viedeň), Dr. Bernhard Koch (vedúci Transferu technológií na BOKU Viedeň), prof. Mihai Rebican (predstaviteľ Polytechnickej univerzity v Bukurešti), ako aj ďalší domáci odborníci a predstavitelia SPU v Nitre.

Hlavným cieľom Dunajskej iniciatívy pre inovácie a transfer technológií bolo posilniť konkurencieschopnosť priemyslu v dunajskom regióne prostredníctvom podpory inovácií a transferu technológií, ako aj prostredníctvom koordinácie a prepájania existujúcich aktivít v tejto oblasti v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (tzv. dunajskej stratégie). Pilotný projekt regiónu Baden-Württemberg v rokoch 2012 – 2014 inicioval vznik DTC na univerzitách v Cluj-Napoca (Rumunsko) a v Nitre. Implementácia pilotného projektu sa stala základom pre ďalšie spoločné aktivity a plány a koncept DTC sa rozvinul do podoby medzinárodnej siete, v rámci ktorej sa realizovali a realizujú spoločné projekty, napr. úspešne ukončený projekt NoGAP – The Knowledge Transfer Community: Bridging the gap between research, innovation and business creation (FP7) a prebiehajúci projekt Made in Danube: Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the Danubian sustainable society of tomorrow (Interreg DTP).

Účastníci stretnutia v rámci programu navštívili Aponiovskú knižnicu v Oponiciach, prezreli si univerzitné vinárstvo a absolvovali tiež vedeckú exkurziu vo Výskumnom centre AgroBioTech. Súčasťou programu boli prezentácie histórie a súčasnosti medzinárodnej siete DTC a prezentácie kľúčových spoločných projektových aktivít. Na záver zahraniční hostia vysoko ocenili osobný prínos rektora SPU v Nitre v oblasti rozvoja inovácií a transferu technológií.

Fotogaléria