V rámci plnenia cieľov projektu 18-GASPU-2021 s názvom Moderné postupy a technológie zvyšujúce kvalitu vybraného sous-vide potravinového modelu sa zamestnanci z Výskumného centra AgroBioTech zamerali na výber vhodných kandidátov pre tvorbu školeného panelu hodnotiteľov podľa normy ISO 8586:2012. Zamestnanci a študenti SPU v Nitre boli oslovení formou obežníka a e-mailu. Záujem byť členom spotrebiteľského panelu hodnotiteľov alebo školeného panelu hodnotiteľov prejavilo 65 osôb. V rámci školenia do trénovaného panelu hodnotiteľov bolo spomedzi záujemcov prihlásených 42 osôb.

Školenie obnášalo test overenia farbocitu, textúry, rozpoznávania základných chutí a pachov. Účastníkom, ktorí dosiahli minimálne 80% bodov bolo odovzdané osvedčenie o absolvovaní Školenia pre trénovaný panel hodnotiteľov na výskumné účely.

Príprava jednotlivých testov na školenie

Priebeh školenia