Všetkých študentov a zamestnancov SPU v Nitre pozývame na Senzorické hodnotenie ochutených medov, ktoré sa uskutoční v dňoch 31.5-2.6.2023 (hodnotenie bude krátke, max 30 min v rámci zvoleného dňa) v priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Vyplnením nasledovného krátkeho dotazníka vyjadríte záujem o zúčastnenie sa. Prihlasovanie je otvorené do 25.5.2023 do 23:59. Vybraným uchádzačom budú na Vami uvedenú e-mailovú adresu zaslané bližšie informácie.
Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom,
Tím senzorického laboratória Výskumného centra AgroBioTech