V uplynulých dvoch týždňoch navštívila riaditeľka nášho výskumného centra LSU AgCenter v Louisiane. Mobilita bola realizovaná v rámci projektu Erasmus+ Medzinárodná kreditová mobilita. Úlohou návštevy bolo preskúmať, ako funguje projektový manažment na LSU AgCenter a tiež nájsť prepojenia a možnosti spolupráce oboch centier. Podľa slov našej pani riaditeľky, najväčší potenciál na spoluprácu má výmenný program doktorandov a taktiež spolupráca výskumníkov oboch univerzít a to hlavne na projekte potravinového inkubátora ale i v odvetví záhradníctva.

https://www.lsuagcenter.com/profiles/jmorgan/articles/page1559580929415