V dňoch 27. februára až 2. marca 2023 sa na Mendelovej univerzite v Brne (Česká republika) konal prvý z piatich modulov v rámci projektu Vyšehradského fondu „Kvalita potravín v digitálnom veku“, do ktorého sa zapojila aj FBP v spolupráci s VC ABT, SPU v Nitre.

Prvú študijnú návštevu a praktické školenie zamerané na „3D tlač potravín“ na Mendelovej univerzite koordinovala a viedla pani prorektorka doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. Školenia sa zúčastnilo 10 doktorandov a 12 výskumných pracovníkov z Poľska (University of Life Sciences, Lublin)), Maďarska (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences), Srbska (University of Belgrade, Faculty of Agriculture), Slovenska (SPU v Nitre) a Českej republiky (Mendel University, Brno). Tím z SPU v Nitre zastupovali doc. Ing. M. Kročko, PhD. (Ústav potravinárstva, FBP), Ing. J. Štefaniková, PhD. (VC ABT), Ing. V. Ducková, PhD. (Ústav potravinárstva, FBP) a doktorandky Ing. K. Poláková (Ústav potravinárstva, FBP) a Ing. A. Mesárošová (Ústav potravinárstva, FBP).

Jedným z kľúčových zameraní hostiteľskej univerzity je udržateľnosť prostredníctvom opätovného využitia potravinového odpadu (napr. srvátky) ako východiskových surovín na výrobu nových potravín/jedlých povlakov prostredníctvom inovatívnych technológií. Okrem praktického tréningu – 3D tlač čokolády s prídavkom srvátkových bielkovín, nás výskumníci a doktorandi z Mendelovej univerzity informovali o možnostiach využitia jedlého hmyzu pri výrobe potravín, ktoré bolo spojené s ochutnávkou takto obohatených mäsových výrobkov.

V rámci bloku prednášok k nosnej téme projektu – „Food Quality in Digital Age“, za našu univerzitu vystúpila Ing. J. Štefaniková, PhD. s prednáškou – „Výskumné aktivity AgroBioTech centra v Nitre“ a Ing. K. Poláková s prednáškou – „Znižovanie tvorby potravinového odpadu, využitím vedľajších kávových produktov ako perspektívneho zdroja biologicky aktívnych látok“.

Počas študijnej návštevy sa uskutočnilo aj stretnutie s miestnou/regionálnou akademickou obcou a zainteresovanými stranami projektu, vrátane potravinárskych spoločností, poľnohospodárov, obchodných združení atď. Toto podujatie bolo sprievodnou

akciou XLIX. Konferencie o akosti potravín a potravinových surovín „Ingrovy dny 2023“, ktorá mala aj medzinárodnú sekciu „Food Quality in Digital Age“.

Súčasťou programu prvého modulu bola tiež návšteva Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Lednicko-valtickom areáli (svetové dedičstvo UNESCO), kde odzneli zaujímavé prednášky o výskumnom zameraní jednotlivých pracovísk tejto fakulty a následne sa diskutovalo o možnostiach spolupráce.

Stretnutie v Brne bolo skvelou príležitosťou na osobné zoznámenie sa s účastníkmi projektu, oboznámenie sa s inovatívnymi metódami hodnotenia kvality potravín, na výmenu poznatkov a nadviazanie cenných medzinárodných kontaktov.

Ďakujeme celému tímu hostiteľskej Mendelovej univerzity v Brne za bohatý a intenzívny program, srdečné prijatie a tešíme sa na druhý modul, ktorý sa bude konať v júni v Budapešti.

The project “FOOD Quality in Digital Age” (Grant no. 22230075) is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.