Vo Výskumnom centre AgroBioTech sa 13. decembra uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľov projektu s názvom Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V –A Slovenská republika – Česká republika.

Zúčastnili sa na ňom zástupcovia hlavného partnera MORAVOSEED CZ a.s., hlavného cezhraničného partnera Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zástupcovia českého projektového partnera  z Mendelovej univerzity v Brne a zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Išlo o záverečné stretnutie, ktoré zhodnotilo dosiahnuté ciele v riešení projektu.

Viac sa dočítate TU: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/projekt-interreg-riesitelske-timy-v-spolupraci-s-pestovatelmi-zeleniny-vyvinuli-specificke-metodiky-na-detekciu-virusov-bakterii-a-skodliveho-hmyzu