Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa zapojilo do implementácie projektu v rámci strategických partnerstiev programu Erasmus+ pre aktivity odborného vzdelávania s názvom „Skúmanie technológie a štandardov tradičnej výroby syrov vo svetle Európskej únie,“ ktorý získal grantovú podporu v roku 2019 a bol koordinovaný Riaditeľstvom poľnohospodárstva a lesníctva v Eskişehir, Turecko.

Projekt sa realizoval v spolupráci s partnermi:

  • Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre
  • Veterinárna fakulta univerzity v Ankare (Turecko)
  • Riaditeľstvo poľnohospodárstva a lesníctva Batman (Turecko)
  • Provinčný zdravotnícky úrad Agrigento (Taliansko)
  • Univerza V Ljubljane (Slovinsko)

V rámci implementácie projektu bolo zrealizovaných 5 stretnutí v jednotlivých partnerských krajinách kde sa demonštrovala štandardizácia produkcie mliečnych výrobkov prostredníctvom vytvorenia národných hygienických a výrobných noriem.

Po ukončení aktivít projektu sú k dispozícii 2 kurzy (10 lekcií) vo všetkých jazykoch konzorcia: turečtina, angličtina, taliančina, slovinčina a slovenčina, ktoré sú k dispozícii širokej verejnosti na webovom sídle www.bestcheeseeu.com.

Výstup z nášho projektu www.bestcheeseeu.com je pomerne jednoduchý a bola použitá inovatívna IKT technológia. Účastníci, ktorí uspejú na skúškach na konci Modulu-1 a Modulu-2, budú mať možnosť jednoducho získať svoje certifikáty z vlastných počítačov pomocou tlačidla DOWNLOAD.

Zatiaľ čo konkrétnym výstupom projektu bolo vytvorenie webovej stránky www.bestcheeseeu.com a modulov školení IKT, technickí a pedagogickí pracovníci pracujúci v tejto oblasti sa podelili o svoje skúsenosti s odbornými účastníkmi z iných krajín EÚ. Keďže kurzy nezahŕňajú len teoretické vedomosti, ale aj praktické poznatky získané vedomosťami v teréne, boli pripravené použiteľné a aplikovateľné školiace moduly.

Prostredníctvom inovatívnych školiacich materiálov vytvorených na konci projektu, najmä odborného školiaceho personálu v Turecku a krajinách EÚ, potravinových inšpektorov a školiteľov, prvovýrobcov a každého, kto sa zaujíma o bezpečnosť potravín a technológiu výroby; budú mať možnosť osvojiť si výrobné technológie miestnych syrov, využiť ich v každodennom i profesionálnom živote, vyrábať nové produkty, a tak si zdokonaliť svoje odborné znalosti a skúsenosti.

Týmto spôsobom, ďalším posilňovaním kľúčových kompetencií v odbornom vzdelávaní a príprave, rozvíjaním partnerstiev na podporu vzdelávania založeného na práci a zvyšovaním prístupu každého k odbornej príprave, mohli účastníci rozvíjať svoje základné a profesionálne zručnosti.

Na konci projektu sa posilnil záväzok miestnych a regionálnych verejných orgánov v oblasti medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce a bezpečnosti potravín a technológií zvýšiť mieru kompetencií a zručností a internacionalizácie prístupov.

Konzorcium partnerov sa teší na ďalšiu spoluprácu!

Pre podrobnejšie informácie: https://www.agrobiotech.sk/investigation-of-traditional-cheese-production-tecnology-and-standards-in-the-light-of-european-union/