Pozývame Vás na II. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pre právnu a potravinársku vedu a prax s názvom Aktuálne trendy v potravinovom práve 2022”, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.-17. júna 2022 v Hoteli Zochova Chata v Modre. Organizátormi konferencie sú Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Potravinárska komora Slovenska. 

Bližšie informácie ku konferencii budú dostupné v najbližších dňoch.