Dňa 23. a 24. septembra 2020 sa v Agrobiotechu konalo online stretnutie projektu POWER4BIO. Účastníci mali príležitosť na výmenu poznatkov, priestor na dialóg a prezentovali stav a vývoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne.

Počas prvého dňa odborníci predstavili pozíciu biohospodárstva v aktualizovanej stratégii výskumu a inovácií na národnej a regionálnej úrovni. Na druhý deň boli prezentované príklady osvedčenej praxe v oblasti ekologického poľnohospodárstva, recyklácie plastov a výroby doplnkov výživy. Prezentované bolo aj portfólio podporných služieb pre podnikateľov poskytované Slovak Business Agency a na záver boli účastníkom predstavené inovatívne start-upy finalistov EIT Food RIS Innovation Prize 2019 a 2020.

Viac informácií sa dočítate na stránkach: 

https://power4bio.eu/power4bio-online-cross-visit-to-the-nitra-region-presented-the-priorities-of-bioeconomy-development-and-examples-of-good-practice

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/online-navsteva-nitrianskeho-regionu-v-ramci-projektu-power4bio-predstavila-priority-rozvoja-biohospodarstva-a-priklady-dobrej-praxe/?fbclid=IwAR3QltJ67EQTloSfpSM9lJL-v3VDBmjPU22NOXYfUnhW4bxJZrLUCkvFUlc