Študenti tretieho ročníka študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín navštívili dňa 27. 3. 2024 priestory Potravinového inkubátora v rámci predmetu Správna výrobná prax. Vedecká garantka Potravinového inkubátora Ing. Eva Ivanišová, PhD. oboznámila študentov o celom koncepte vzniku, informáciách pre koho je pracovisko učené, čo všetko ponúka a aké potraviny je možné v priestoroch vyrábať.

Študenti sa v rámci predmetu Správna výrobná prax, pod vedením Ing. Jozefa Čaplu, PhD. učia ako správne nastaviť výrobu potravín v súlade s požiadavkami HACCP. V tomto semestri dostali v rámci zadania seminárnych prác pripraviť HACCP plány pre reálne výrobky, ktoré budú vyrábané v Potravinovom inkubátore – obohatené cestoviny, čajové zmesi, cukrovinky, džemy, šťavy sirupy a pod. Toto prepojenie vyučovacieho procesu priamo s výrobným priestorom je mimoriadne dôležité a kľúčové, nakoľko študenti nepracujú s fiktivnými výrobkami, ale reálnymi, čo ich predurčuje na lepšiu pripravenosť do potravinárskej praxe. V rámci stretnutia prebehla aj diskusia, počas ktorej študenti kládli otázky, aby dostali všetky potrebné informácie pre prípravu.

Potravinový inkubátor v budúcnosti bude poskytovať nielen zázemie pre prípravu HACCP plánov, aj následnej kontroly ich dodržiavania vo forme auditov pod dozorom pedagóga. Ďalší dôležitý aspekt je prax, ktorú po spustení prevádzky Potravinového inkubátora budú môcť študenti vykonávať, a byť tak zapájaní reálne vo výrobe potravín na rastlinnej báze.