Oblátky patria medzi obľúbené trvanlivé pečivo, ktoré sa konzumuje hlavne v období vianočných sviatkov. Sú tiež súčasťou korpusov viacerých druhov výrobkov trvanlivého pečiva a zákuskov. K ich výrobe sa používa voda, mlieko, múka, cukor, tuk, emulgátor a ďalšie suroviny. Zvláštnosťou oblátok je, že sa vyrábajú z veľmi riedkych ciest, ktoré sa lejú do oblátkových klieští a v nich sa pečú.

Historicky vývoj prípravy oblátok je veľmi zaujímavý. Pôvodne boli určené len k cirkevným účelom (menšie oblátky) – pripravovali sa zo pšeničnej múky a vody. Od toho sa historicky odvodzuje aj ich názov, nakoľko latinsky oblata znamená „obetný chlieb“. Iní historici vyslovujú domnienku, že názov oblátka vznikol z gréckeho slova obelions, ktorým sa označovalo pečivo pečené medzi dvomi plátmi. Na našom území sa podľa historických prameňov oblátky piekli už v 10. storočí. Pochopiteľne sa líšili od oblátok dnešných. Spoločný bol iba ich tvar a hrúbka. Oblátky, ako ich poznáme dnes sa vyrábali v 19. storočí ručne, a preto bolo ich pečenie veľmi pracné a namáhavé – piekli sa pomocou v klieští nad ohňom. Toto historické pečenie môžeme ešte vidieť v kultových slovenských filmoch a rozprávkach (Vianočné oblátky a pod.). V 20. storočí sa začalo pečenie oblátok čiastočne mechanizovať, zavádzali sa prvé rotačné pece. Zvýšila sa síce produktivita práce, ale nebola odstránená jej namáhavosť.  A ani teplotný režim nebol hospodárny. K výraznému zlepšeniu vo výrobe prišlo až po 2. svetovej vojne, kedy začali do továrni prichádzať prvé pečiace automaty. Výroba sa postupne koncentrovala, špecializovala a automatizovala. Vo veľkých závodoch sa začalo vyrábať za veľmi dobrých hygienických podmienok.

V súčasnosti môžeme v obchodnej sieti nájsť širokú škálu oblátok – tortové, vianočné, slané, syrové…

V Potravinovom inkubátore máme pečiace kliešte pomocou ktorých sa snažíme vyrábať inovatívne a súčasne „zdravšie“ oblátky. Tradičné mlieko nahrádzame alternatívnym, rastlinným, obmedzujeme v receptúre cukor a tuk a našou snahou je vyrobiť oblátky úplne bez cukru a tuku. Zároveň sa snažíme oblátku zatraktívniť prídavkom netradičných surovín bohatých na biologicky aktívne látky, ktoré oblátku nielen pekne prírodne zafarbia, ale aj dochutia. Takéto oblátky sú veľmi chutnou a pomerne zdravou „svačinkou“ a nemusíme teda ich konzumáciu sústrediť len na vianočné obdobie, ale naopak dopriať si ich počas celého roka.