Autorský kolektív zložený zo zamestnancov Výskumného centra AgroBioTech (Ing. Patrícia Martišová, PhD., Ing. Jana Štefániková, PhD.), FEM (Ing. Jakub Berčík, PhD.) a FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.) publikoval koncom roka 2020 zahraničnú vedeckú monografiu s názvom „Senzorická analýza a spotrebiteľská neuroveda pri hodnotení parených syrov“.

Monografia sa zaoberá aktuálnou témou spájajúcou panel hodnotiteľov a informácie získané meraním elektrickej mozgovej aktivity pomocou elektroencefalografie (EEG). Počas desiatich mesiacov boli hodnotené tradičné slovenské mliečne výrobky, a to údené a neúdené parené syry, pochádzajúce od malých a stredných výrobcov. Výsledky získané pomocou EEG sa v konečnom dôsledku zhodovali s dátami získanými senzorickou analýzou. Hodnotitelia preferovali vzorky pochádzajúce od stredných výrobcov, pri ktorých prevažovali pozitívne emócie. Naopak vzorky získané z malých fariem boli hodnotené ako menej prijateľné a u hodnotiteľov vyvolávali aj negatívne pocity.