Pri príležitosti Svetového dňa potravín, 16. októbra, navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Vyzdvihol činnosť univerzity a na jej pôde zároveň prezentoval aj nový projekt z dielne ministerstva školstva.

Ako minister uviedol, na SPU zavítal aj z toho dôvodu, lebo je to jediná vysoká škola na Slovensku, kde sa odborníci venujú potravinárstvu a vývoju zdravých, bezpečných a inovatívnych potravín.

„Slovensko je špecifické rozvojom automobilového priemyslu, podporou informačných technológií a informatiky. Netreba však zabúdať, že výskum a vývoj prebieha aj v odbore potravinárstva a poľnohospodárstva, v ktorom potrebujeme odborníkov. SPU v tejto oblasti vyvíja veľké úsilie a v spolupráci s ministerstvom školstva pripravila dve veľké projekty, ktoré budeme v blízkej budúcnosti prezentovať,“ povedal B. Gröhling.

Ocenil, že SPU vytvorila viacero významných projektov, ako napr. Národnú Platformu AgroBioFood Nitra. „Vďaka jej úsiliu sa Slovensko stalo jednou zo zakladajúcich členov Výskumnej infraštruktúry pre potraviny, výživu a zdravie. Vďaka ďalšiemu projektu – podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), minulý rok SPU zriadila jediný EIT Food Hub na Slovensku, ktorý sa venuje inovatívnym prístupom v oblasti potravinárstva. Tiež realizuje projekt v oblasti vzdelávania dospelých, ktorý má prispieť k rozvoju povedomia o udržateľnej konzumácii potravín.“

Minister zároveň vyzdvihol, že univerzita realizuje rôzne podujatia ako je Innovation Prizes, čo je jedna z najväčších start-upových súťaží v agropotravinárskom sektore v južnej a východnej Európe, či súťaž s cieľom znížiť potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku, v ktorej päť študentských tímov poskytlo inovatívne riešenia v tejto oblasti – ide o zvoz bioodpadu, využívanie potravinových aplikácií, vzdelávacie projekty.

„SPU vyvíja, skúma a inovuje v rôznych oblastiach, má zriadené Výskumné centrum AgroBioTech, kde prebieha výskum a vývoj cereálnych produktov s pridanou hodnotou, zdraviu prospešných potravín či vývoj jedlých obalov, získala aj Európsky a slovenský patent na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely. Toto všetko dokazuje, že pokrok a výskum sa deje aj v tejto oblasti udržateľných a zdravých potravín, ktorá je veľmi dôležitá a týka sa všetkých nás. Chcel by som vyzvať študentov, aby si zvolili štúdium v tejto oblasti, pretože dnes potrebujeme aj odborníkov z potravinárstva.“

Dotácia na vybavenie jedální

Šéf rezortu školstva počas návštevy odprezentoval aj projekt, konkrétne dotáciu na dovybavenie školských jedální zriadených pri základných školách, stredných školách alebo spojených školách (ZŠ s MŠ, ZŠ so SŠ), ktoré zriaďuje mesto, obec alebo VÚC.

„Vybavenie školských jedální je úlohou zriaďovateľa, nie vždy je však dostatočné. Ministerstvo preto vyčleňuje dotáciu v celkovej sume 750-tisíc eur na vybavenie jedální. Jedálne budú môcť žiadať o dotáciu v sume od 3-tisíc do 5-tisíc eur. Určená je na vybavenie jedální, hlavne na umývačky, chladiace boxy, konvektomaty či iné kapitálové výdavky.“ Informácie k dotácii budú zverejnené začiatkom budúceho týždňa.

Podľa slov ministra, okrem skvalitnenia vybavenia jedální sa treba zaoberať aj otázkou zdravej stravy, čiže čo sa v školských jedálňach varí, aké receptúry sa používajú a pod. „V tejto oblasti bude ministerstvo úzko spolupracovať aj s odborníkmi SPU,“ povedal B. Gröhling.

K téme výskumu zdravej výživy a vývoja v oblasti potravinárstva sa vyjadrila aj rektorka SPU Klaudia Halászová. Zdôraznila dôležitosť investovania do pôdohospodárskych vied.

Ako uviedla, téma zdravej výživy rezonuje aj na viacerých podujatiach a projektoch, ktoré univerzita realizuje pre deti a mládež, napr. letné školy, ktoré sú platformou pre spoluprácu so strednými školami či letná detská univerzita. „Od budúceho roka plánujeme otvoriť univerzitnú škôlku zameranú v svojom programe na zdravú výživu a klimatické zmeny. Sme presvedčení, že výchova a vzdelávanie detí od predškolského veku, ako aj aktívna spolupráca so základnými a strednými školami, ktorú realizujeme nielen v Nitrianskom, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska, je veľmi dôležitá.“