Laboratórny pastér

Prístroj slúži na pasterizáciu mlieka s možnosťou modifikovania základných parametrov ako sú teplota a doba záhrevu. Využitie zariadenia je nasmerované na štúdium zmien zložiek a vlastností mlieka vyvolané tepelným ošetrením a tepelnú úpravu mlieka pred jeho spracovaním na mliečne výrobky.