Vysokotlaký extrudér

Zariadenie umožňuje detailne skúmať zmeny rozhodujúcich vlastností materiálov v priebehu extrúzneho spracovania. Extrúzny nástavec rôznych rozmerov umožňuje stláčanie materiálov a následne extrúziu do okolitého tlaku. Počas analýz sú zisťované: mazovatenie a plastifikácia škrobu, jeho zmeny a je možné pripravovať expandovane výrobky, texturované výrobky, biodegradovatelné výrobky na báze škrobu a pod.