Merač objemu pečiva

Zariadenie slúži na meranie objemu pečiva v mlynských a pekárskych laboratóriách pre objektívne posúdenie kvality múky (pri stanovení pekárskeho pokusu) a pekárskych výrobkov. Ide o skener na báze laseru, ktorý meria objem bochníka a iných pekárenských produktov. Umožňuje vykonávať detailnú analýzu nameraných údajov.