Zástupcovia vedenia našej univerzity  prijali 17. apríla na pôde špičkového výskumného centra AgroBioTech  delegáciu,  vedenú veľvyslankyňou Kuby na Slovensku, J. E. Yamilou Soniou Pita Montes. Boli  v nej zástupcovia spoločnosti PROXENTA Cuban Investments, a. s., na čele s jej majiteľom a konateľom Pavlom Kožíkom  a predstavitelia kubánskej spoločnosti  CORALSA. Hostia informovali, že plánujú vytvoriť spoločný podnik na výrobu cukroviniek, pričom kubánski investori  prejavili záujem navštíviť SPU v Nitre a prediskutovať možnosti spolupráce na akademickej úrovni, a to najmä v súvislosti s prípravou kubánskych odborníkov pre poľnohospodársku a potravinársku prax.

Prorektorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD., predstavila návšteve  históriu aj súčasnosť  našej univerzity s osobitným zreteľom na medzinárodnú spoluprácu, ktorá je veľmi rozsiahla a mnohostranná. Zahraniční hostia si so záujmom vypočuli prezentáciu o SPU i o výskumnom centre AgroBioTech. Veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montes vo svojom príhovore prehlásila,  že po zhliadnutí informačného materiálu sa jej črtá veľa možností na ďalšiu užitočnú spoluprácu. Konštatovala, že jej krajina disponuje okrem iného  potenciálom nevyužitej pôdy, pretože nemá ľudí, ktorí by na nej hospodárili. Preto je v záujme Kuby, ktorá bola po dlhé desaťročia izolovaná, podporovať vzdelávanie odborníkov v oblasti agrosektora a potravinárstva. No námetov na kooperáciu je omnoho viac. Spomeňme napríklad globálnu  problematiku klimatickej zmeny, sucho, ktoré čoraz viac postihuje aj  mnohé oblasti Kuby. Veľvyslankyňa si v sprievode hostí, riaditeľky  výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiany Bojňanskej, CSc., a prorektora prof. Ing. Jána Gaduša, PhD., prezrela laboratóriá a pracoviská tohto výskumného centra, živo sa zaujímala o projekty, ktoré sa v ňom riešia a srdečne pozvala predstaviteľov našej univerzity, aj výskumných pracovníkov, na návštevu svojej krajiny, v snahe využiť skúsenosti pre obojstrannú spoluprácu, a to v oblasti vzdelávania, aj praxe.

Fotogaléria