Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre zorganizovala prednášku veľvyslanca štátu Izrael v SR  Zviho Avinera Vapniho s názvom Výzvy vývoja a rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami: Ako poľnohospodárstvo prispieva k stabilite vo svete a ako Izrael zdieľa svoje know-how s rozvojovými krajinami (Challenges of development and differences between developed and developing countries: How agriculture is connected to stability in the world and how Israel shares its know-how with developing countries). Uskutočnila sa  14. novembra v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech.

V úvode návštevy veľvyslanca Zviho Avinera Vapniho prijal na rektoráte rektor SPU Dr.h.c. prof. Peter Bielik, PhD. V rámci diskusie hovorili o možnostiach spolupráce v oblasti vedy a výskumu s izraelskými univerzitami a inštitúciami. Z. A. Vapni ocenil aktivity SPU zamerané na výskum a inovácie a prisľúbil pomoc pri identifikácii vhodných izraelských partnerov.

Následne navštívil Výskumné centrum AgroBioTech, kde ho v mene riaditeľky VC ABT doc. Ing. Tatiany Bojňanskej, CSc., privítala vedecká tajomníčka centra Ing. Zuzana Kňažická, PhD. Vo svojej prednáške, na ktorej sa zúčastnilo vedenie SPU, vysokoškolskí pedagógovia, výskumní pracovníci, odborníci z praxe a  študenti, sa veľvyslanec Z. A. Vapni zameral na ekonomickú a politickú situáciu v Izraeli, inovácie, startupy a nové technológie v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia. Ako uviedol, odvetvie poľnohospodárstva v súčasnosti zamestnáva 4 % obyvateľstva. Rozmach poľnohospodárstva v krajine nastal po vybudovaní kanalizačných a zavlažovacích systémov. V súčasnosti Izrael patrí medzi najvyspelejšie poľnohospodárske krajiny na svete. Poľnohospodárstvo je moderné, mechanizované, pestujú zeleninu, ovocie, najmä citrusové plody, vinič a kvety. Najväčším problémom v krajine je dostupnosť pitnej vody. Riešením tohto problému je odsoľovanie morskej vody. Technológie sú však energeticky veľmi náročné a v Izraeli sa zaoberajú novými nízkoenergetickými metódami odsoľovania. V rámci diskusie sa hovorilo najmä o finančných subsídiách poľnohospodárom. Pokiaľ ide o podpory pre farmárov, ako sa veľvyslanec vyjadril, štátne finančné podpory vo forme dotácií sú nezanedbateľné, avšak sú presne cielené a ich využívanie je prísne sledované. Samozrejme, bez spolupráce medzi vedou, poradenstvom, farmármi a poľnohospodárskym priemyslom by nevznikali vysoko vyvinuté technológie vo všetkých oblastiach.

Na záver návštevy si veľvyslanec štátu Izrael v SR  prezrel vybrané laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech – Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín, rastlinných biotechnológií, experimentálnej biológie, mikroskopických analýz, agrobiodiverzity a genetických technológií, kde mu gestori jednotlivých pracovísk priblížili svoj výskum a jeho využitie v praxi. Zavítal aj do experimentálneho pivovaru a Laboratória cereálnych technológií, kde ochutnal produkty vytvorené v rámci výskumných aktivít, ako aj do Laboratória výživy ľudí.

Fotogalériu zobrazíte kliknutím sem.