EIT Food Government Executive Academy je špeciálny program pre poradenstvo a budovanie schopností, ktorý ponúka náhľad na výzvy spojené s inováciami potravinového systému, stratégiami a predpismi RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategies).

Akadémia bude prebiehať online od júna do novembra 2021 a bude združovať zástupcov verejného sektora z krajín strednej, výhodnej a južnej Európy s odborníkmi pracujúcimi v oblasti agropotravinárskych inovácií v priemysle, akademickej oblasti a Európskych inštitúcií.

Ak si myslíte, že by ste mali byť medzi nimi, prihláste sa eitfoodhub@uniag.sk !
📅 Uzávierka prihlášok je 9. apríla 2021
Viac informácií na: http://timo.wz.uw.edu.pl/gea/