Srdečne Vás pozývame na DNA Day spojený s Prezentačným dňom Výskumného centra AgroBioTech, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2019 o 13:00 v kongresovej sále VC ABT. Ide o vedecké podujatie zamerané na propagáciu významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou podujatia bude prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií VC ABT.

DNADay1

DNADay2