….. v Podnikateľskom inkubátore a akcelerátore Point One na Českej zemědělskej univerzite (CZU) v Prahe

Český inkubátor a akcelerátor Point On už funguje viac ako 10 rokov (https://www.pointone.czu.cz/). Funguje na troch poschodiach, kde sú priestory pre mentoring, drevársku dielňu, PC miestnosti s 3D tlačiarňami, oddychové zóny, sociálne miestnosti a kancelárie, ktoré inkubátor prenajíma mladým podnikateľom, ktorí absolvovali niektorý z programov, ktoré inkubátor ponúka.

Cieľová skupina sú hlavne študenti CZU, ďalej mladí podnikatelia, ale aj starší podnikatelia, ktorí už na trhu fungujú niekoľko rokov, no potrebujú akceleráciu svojej firmy, resp. priniesť inováciu v podobe nového produktu. Zameranie cieľových skupín je nie len potravinárske, ale pokrývajú rôzne odvetvia priemyslu: technické, poľnohospodárske (hnojivá, komposty), práca s drevom, tlač 3D modelov, vývoj krmív pre zvieratá, využitie odpadov, ekologické a recyklovateľné materiály a pod.

Zapojiť sa do programu môže každý, avšak každá prihláška je hodnotená z hľadiska inovatívnosti. Začínajúci podnikatelia zaradení do programu sa naučia ako rozbehnúť svoje podnikatelia, hlavne z formálneho hľadiska, naučia sa vypracovať svoj Business model overený trhom a vypočujú si úspešných podnikateľov, ktorí im poradia ako svoj business naštartovať čo najúspešnejšie.

Návšteva inkubátora bola pre nás veľmi inšpiratívna, nakoľko pre začínajúcich start-upistov pripravujeme v našom Potravinovom inkubátore kurzy mentoringu a pilotné kolo plánujeme spustiť už čoskoro.  

Ing. Eva Ivanišová, PhD.