Workshop a webinár: Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021

V dňoch 20. – 21. októbra sa vo výskumnom centre Agrobiotech uskutočnilo vedecké podujatie s názvom Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021. V rámci programu bol pod záštitou VC Agrobiotech organizovaný workshop zameraný na ukážky konkrétnych experimentálnych činností realizovaných v laboratóriách výskumného centra. Druhý deň sa uskutočnil webinár, ktorého cieľom bola prezentácia vybraných výsledkov výskumu. Webinára sa aktívne zúčastnili okrem domácich účastníkov aj kolegovia z Lublin University of Technology a Inštitútu agrofyziky Poľskej akadémie vied v Lubline, ktorý participuje na riešení výskumných úloh v Aktivite č. 5: „Progresívne riešenia využitia biomasy v biohospodárstve“ projektu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: „Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 31301V336“.