V rámci internacionalizácie vzdelávania a vedy na Slovensku podporila Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n.o.) Anastasiiu Shevchenko, PhD., vedecko-pedagogickú pracovníčku Národnej Univerzity Potravinárskych Technológií v Kyjeve. V našom výskumnom centre strávila celý mesiac február, počas ktorého sme si vzájomne vymenili množstvo poznatkov a skúseností. Venovali sme sa výskumu v oblasti pekárenských technológií – od formulácie receptúr, cez analýzy biologicky aktívnych, či minerálnych látok, až po hodnotenie organoleptických vlastností. Tešíme sa na publikovanie spoločných zistení a budúcu spoluprácu!