Elektronické oko

Prístroj schopný analyzovať texturálne a vizuálne vlastnosti potravín, povrch potraviny a sledovať zmeny potravín v priebehu skladovania. Zariadenie slúži na výskumné účely, tréning hodnotiteľov a riešenie výskumných projektov súvisiacich s analýzou potravín vplyvom skladovania, oxidácie reaktívnych zložiek potravy a zmeny farby v simulovaných podmienkach.