Pletyzmografický analyzátor telesnej stavby

Zariadenie využívajúce novú technológiu pre určenie telesného zloženia organizmu slúži pre komplexné zhodnotenie telesného zloženia rôznych skupín ľudí jednoduchým, rýchlejším, komfortnejším a nezaťažujúcim organizmus spôsobom.