Komplexný analyzátor cholesterolu

Zariadenie slúži na kompletnú analýzu lipidového spektra krvného séra, teda na analýzu jednotlivých lipoproteínových frakcií a subfrakcií (hlavne subfrakcií LDL a HDL cholesterolu) a tým na zhodnotenie dôležitých rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb.