Hematologický analyzátor

Prístroj slúži na určenie krvného obrazu stanovením hematologických parametrov – krvného obrazu ako je počet erytrocytov, bielych krviniek, krvných doštičiek, množstvo hemoglobínu a hematokrytu a pod. (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) vrátane diferenciálneho krvného obrazu.