Analyzátor zloženia ľudského tela

Prístrojové zariadenie sa používa v diagnostike zloženia ľudského tela rýchlou a ľudský organizmus nezaťažujúcou metódou. Analyzátor umožňuje zistiť množstvo svalovej a tukovej hmoty, diagnostikovať obezitu a jej stupne, vyváženosť postavy, retenciu vody, útrobný telesný tuk, rastový diagram v širokej populačnej skupine. Analyzátor sa využíva pri zostavovaní a objektívnej kontrole výživových plánov, stravovacích a pohybových režimov.