Zariadenie pre Western Blotting

Zariadenie pre analytickú techniku používanú k detekcií špecifického proteínu v zmesi s dalšími proteínmi. Využíva sa na analýzy zásobných bielkovín metódou SDS-PAGE, kvalitatívna a kvantitatívna detekciu proteínov.