FT –NIR spektrometer

Prístroj pre analýzu všetkých druhov (kvapalných, pastovitých i pevných) potravinárskych výrobkov a surovín. Pomocou tohto prístroja je možné stanovovať obsah rôznych zložiek, ale aj vlastností analyzovaných vzoriek. Rýchle a presné stanovenie zložiek v surovinách je nevyhnutné pre komplexné posúdenie zloženia a následne kvality surovín.