Technologická linka

Zostava umožňuje šetrne spracovať základnú surovinu na produkt vo forme šťavy, resp. muštu. Vyrobené šťavy je možné na linke pasterizovať, podľa potreby adjustovať, alebo skladovať v rôznych sklenených, nerezových, alebo drevených nádobách. Ďalšia časť technologickej linky umožní šetrne spracovať vyrobený mušt a pomocou zvolenej technológie z neho vyrobiť v kontrolovaných podmienkach vysokokvalitné hroznové, resp. ovocné víno. Zvolená technológia umožní kontrolu nad celým procesom výroby a pozostáva z dôležitých súčastí ako sú napr. mlynkoodstopkovač, drtič ovocia, lis na hrozno a ovocie, kvasné tanky, filtre, pastér a vákuová plnička fliaš.