Microarray systém

Hybridizačný systém a skener na vyhodnocovanie microarray hybridizačných reakcií – analytická zostava pre hybridizáciu mikročipov, ich vyhotovenie a interpretácia pre štúdium vzťahov medzi expresiou génov a ich fenotypovým prejavom.