Laboratórne počítadlo zrnín

Zariadenie slúži na automatizované zisťovanie počtu zŕn vo vzorke. Zistené údaje slúžia pre následne vykonávané výskumné aktivity súvisiace s porovnávaním jednotlivých odrôd z hľadiska rôznych podmienok pestovania.