Prístroj na meranie aktivity vody

Prístroj určujúci aktivitu vody ako pomer parciálnych tlakov nasýtených pár nad povrchom vzorky k parciálnemu tlaku nasýtených pár nad hladinou destilovanej vody pri definovaných rovnakých podmienkach. Aktivita vody nevyjadruje vlhkosť vzorky, ale množstvo tzv. dostupnej vody mikroorganizmami vo vzorke.