Testovacie zariadenie pre skúšanie biopalív 1. a 2. generácie

Zariadenie umožňuje meranie hlavných parametrov spaľovacieho motora, medzi ktoré patrí krútiaci moment, výkon, otáčky. Taktiež je možné merať záťažové simulácie vozidiel, prietoky vzduchu a ak je vozidlo vybavené preplňovaným motor je možné merať tlak v turbe. Softvéru ako súčasť zariadenia je schopný zostrojiť graf vonkajšej okáčovej charakteristiky a jednotlivé krivky navzájom porovnávať v závislosti od použitého paliva.