ICP-OES opticko-emisný spektrofotometer s indukčne viazanou plazmou

Prístroj slúži na rýchlu, vysoko presnú a vysoko výkonnú analýzu pôdy, rastlinného, živočíšneho a iných materiálov na obsah makro a mikroživín, resp. jednotlivých chemických prvkov