Zariadenie pre Kjeldahlovu metódu

Zariadenie na stanovenie dusíkatých látok, resp. bielkovín Kjehldahlovou metódou, na stanovenie organického dusíka po mineralizačnom prevedení na NH4+ formu a po následnom prepočte na obsah bielkovín vo vzorke.