Elementárny analyzátor

Prístroj je určený na percentuálne stanovenie obsahu C, H, N, O, resp. S. Prístroj funguje na princípe Dumassovskej chromatografie, ktorá sa vyznačuje vysokou citlivosťou a detekčnou schopnosťou. Požadovaný prístroj má uplatnenie v procesoch vývoja funkčných potravín, ale aj pri určovaní základných výživových ukazovateľov, ktoré vo veľkej miere vplývajú na výslednú nutričnú kvalitu samotnej potraviny.